آراد برندینگ
خانه / برگه نمونه

برگه نمونه

نشاسته گندمنشاسته گندم بیشترین حجم تولید نشاسته در ایران را به خود اختصاص داده است.

ایران در تولید گندم به خود کفایی رسیده و به همین دلیل کارخانه های زیادی به تولید نشاسته گندم مشغول هستند.